Arbeitskreis Usable Security & Privacy | Beitrag vom
Usable Security & Privacy: Problemfelder und Herausforderungen